Meny

Regeringen vill höja straffet för allvarliga upphovsrättsbrott

Upphovsrättslobbyn har länge velat skärpa straffen för allvarliga upphovsrättsbrott, och snart kan de få sin vilja igenom.

När man snackar om allvarliga upphovsrättsbrott kommer ofta The Pirate Bay-rättegången på tal. Väl där fick männen bakom sajten; Peter Sunde, Fredrik Neij och Carl Lundström, skaka galler i åtta, tio respektive 14 månader. Som läget ser ut idag kan personer som driver piratsidor bli fängslade i maximalt två år. Utöver det kan påföljder för exempelvis pengatvätt förekomma, om teamet bakom sajten tjänat stora pengar vill säga.

Förändringarna har varit i ropet sedan 2017, och nu är det Lagrådets tur att ta en kik på remissen (PDF). I den kan vi läsa följande:

”Det har skett en betydande samhällsutveckling sedan straffskalorna för immaterialrättsintrång fick sin nuvarande utformning. Betydelsen av immateriella rättigheter har ökat väsentligt samtidigt som det har utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Det får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Det är därför angeläget att strafflagstiftningen är utformad så att denna typ av brottslighet kan mötas med påföljder som står i proportion till brottens allvar.”

Straffvärdet för mindre förseelser ska fortfarande landa på maximalt 2 års fängelse, men så fort upphovsrättsbrottet är att betrakta som grovt ska det vara följande regler som gäller:

”I lagrådsremissen föreslås därför att straffskalorna för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång skärps genom att särskilda straffskalor för uppsåtliga grova brott införs i samtliga immaterialrättsliga lagar. Straffet föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt föreslås att det särskilt ska beaktas om gärningen har föregåtts av särskild planering, har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form, har varit av större omfattning eller annars har varit av särskilt farlig art.”

Utöver det vill regeringen att det ska bli lättare att beslagta piratdomäner. Om vi tar The Pirate Bay som exempel har de ett antal toppdomäner på lager, och är inte rädda för att byta till en ny sådan om upphovsrättslobbyn och/eller rättsväsendet sätter käppar i hjulen på dem.

Så länge Lagrådet inte har några invändningar träder lagen ikraft den första september 2020.

Prenumerera
Notifiera mig om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer

De senaste artiklarna

Mer om VPN