Meny

Obenetwork: The Pirate Bays IP-adress tillhör OVPN

Svensk Filmindustri och Nordisk Film har tillsammans med den svenska grenen av Rättighetsalliansen bestämt sig för att ta sig an The Pirate Bay. Mer specifikt har trion identifierat en IP-adress, som de menar tillhör The Pirate Bay. IP-adressen har kunnat spårats till den svenska internetoperatören Obenetwork, men de hävdar i sin tur att det är OVPN som förfogar över IP-adressen. 

Processen, eller häxjakten mot The Pirate Bay, inleddes med att Svensk Filmindustri, Nordisk Film och Rättighetsalliansen bad Cloudflare att lämna över den IP-adress som de menar tillhör The Pirate Bay, och Cloudflare lydde. Därefter fick Obenetwork ta emot ett informationsföreläggande, som beskrev att operatören inte fick röra några loggar, då filmbolagen misstänkte att Obenetwork hade täta band med The Pirate Bay. Torrentfreak misstänkte dock att The Pirate Bay-administratörerna hade förberett sig väl inför upphovsrättslobbyns angrepp, och de hade rätt.

Obenetwork: Filmbolagen vill svärta ner vårt rykte

Obenetwork menar att den svenska VPN-aktören OVPN förfogar över IP-adressen, och har påpekat detta till både Torrentfreak samt Tanknappe. Obenetwork menar vidare att filmbolagen inte har spårat IP-adressen på ett korrekt sätt, eller alternativt är ute efter att svärta ner Obenetworks rykte.

Närmare bestämt beskriver en av Obenetwork-medarbetarna, Gustav, att filmbolagens anklagelser var helt tandlösa, då inga former av bevis kunde presenteras.

David Wibergh på OVPN: IP-adressen tillhör oss

David Wibergh, som arbetar för OVPN, har bekräftat att de förfogar över IP-adressen, och inte Obenetwork. Huruvida IP-adressen tillhör The Pirate Bay eller inte, får vi dock inte reda på, då Wibergh, och i förlängningen OVPN, aldrig lämnar ut några känsliga uppgifter. Wiberg kommenterar:

”Vi lämnar aldrig ut kunduppgifter, och jag vill inte bekräfta huruvida The Pirate Bay har nyttjat vår VPN-tjänst eller inte. Jag kan enbart svara för att den IP-adress som figurerat i informationsföreläggandet tillhör oss, och inte Obenetwork. Jag vill inte heller bekräfta huruvida The Pirate Bay använt sig av IP-adressen”

OVPN är en av de starkaste VPN-alternativen på VPN-topplistan, och det är främst det goda säkerhetsläget som gör att de utmärker sig från konkurrenterna. Mer specifikt äger OVPN sina egna servrar, och samtliga av dessa är inställda på att inte spara några känsliga loggar. Många av konkurrenterna hyr VPN-servrar hos hostingbolag, vilket kan beskrivas som kostnadsbesparande, men inte 100% säkert, då hyrda servrar utgör den svagaste länken i kedjan.

VPN-företaget publicerar även regelbundna transperensrapporter, som bevisar att VPN-företaget aldrig samarbetar med vare sig upphovsrättstroll eller myndigheter.

ovpn-transperensrapport

Wibergh menar vidare att IP-adressen tillhör OVPN:s Publik IPv4-tjänst, som medger att servrar samt NAS-enheter får ett lika bra skydd i jämförelse med den traditionella VPN-tjänsten.

ovpn-publik-ipv4

Wibergh förtydligade därefter hur deras IPv4-tjänst fungerar:

”Den enda skillnaden mellan Publik IPv4-tjänsten och OVPN:s sedvanliga VPN-tjänst är att Publik IPv4-adresserna är reserverade för en specifik användare, och ingen kan ta reda på vem som förfogar över en specifik Publik IPv4-adress, då användarna kan byta ut dessa typer av IP-adresser när de själva behagar.”

I skrivande stund har OVPN inte mottagit någon form av IP-förfrågan från de båda filmbolagen, och det är synnerligen säkert att The Pirate Bay valde rätt VPN-leverantör, om IP-adressen kan sammankopplas till dem, vill säga.

Prenumerera
Notifiera mig om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer

De senaste artiklarna

Mer om VPN