Meny

Hur döljer man en VPN-IP-adress? (4 alternativ)

Det finns tusentals guider som visar hur du döljer din riktiga IP-adress (här är vårat bidrag), men hur döljer du den IP-adress som VPN-företaget tilldelat dig?

I den här artikeln bidrar vi med ett flertal lösningsförslag, och om du skulle ha bråttom – klicka på någon av snabblänkarna nedan för att ta dig till den del av guiden som du anser är intressant.

Är din VPN IP-adress synlig?

Ja, och om någon påstår motsatsen är det en ren lögn. Om VPN-leverantören inte skulle förse dig med ett IP-nummer, eller dölja det, skulle din enhet inte kunna kopplas upp mot internet.

Din internetoperatör (ISP) kan med enkelhet se IP-numret för den VPN-server du är uppkopplad mot. Då du alltid måste använda dig av en internetoperatör för att kunna koppla upp dig mot internet har densamme full kontroll över uppkopplingen.

Detta ser internetoperatörerna:

Protokoll (Protocol): TCP
Käll-IP-adress (Source IP): 162.136.11.170
Destinations-IP-adress (Destination IP): 80.50.125.30
Serverport (Server Port): 443

Destinations-IP-adressen tillhör den VPN-server du anslutit dig mot, och då internetoperatörerna kan ta reda på att denna adress inte tillhör en webbsida förstår de att du skyddar dig via en VPN- eller Proxytjänst. De IP-adresser som du ser ovan är slumpmässigt utvalda.

Varför vill VPN-användare dölja sin VPN-IP-adress?

En tänkbar anledning är att din internetoperatör blockerar den VPN-tjänst du använder dig av. Då din internetoperatör kan ta reda på VPN-serverns IP-adress, kan de även blockera densamma. Men när de inte vet vilken VPN-server du är uppkopplad mot kan de inte heller tillämpa ofördelaktiga trafikregler eller blockera din VPN-uppkoppling.

Ett fåtal VPN-leverantörer har dessutom samarbetat med myndigheter, likt PureVPN, IPVanish och HideMyAss. De har med andra ord kopplat VPN-servrarnas IP-adresser till riktiga kunder. Detta förfarandet skyddar du dig mot såvida du döljer din VPN-IP-adress.

Du bör samtidigt ha i åtanke att de bästa VPN-tjänsterna aldrig samarbetar med vare sig myndigheter, internetoperatörer eller andra övervakare.

Hur du döljer din VPN-IP-adress

Mig veterligen finns det fyra sätt du kan använda dig av:

1. Använd en sekundär VPN-server

Det mest bekväma alternativet är att använda sig av en dubbel VPN-uppkoppling, eller ”Double VPN”. Detta förfarandet innebär att du kopplar upp dig mot en sekundär VPN-server, innan du kopplar upp dig mot huvudservern.

Istället för så här:

Din enhet –> Internetoperatörens nätverk –> VPN-server –> Internet

Ser den VPN-uppkoppling ut enligt följande:

Din enhet –> Internetoperatörens nätverk –> VPN-server #1 –> VPN-server #2 –> Internet

VPN Server #1 agerar sekundär server, medan VPN Server #2 är den primära servern som innehåller det IP-nummer du vill dölja. Med en dubbel VPN-uppkoppling kan din internetoperatör endast se det IP-nummer som återfinns på den sekundära servern.

En VPN med multihop-funktionalitet (även kallat ”Multihop VPN” eller ”VPN-kedja”) kan också vara ett bra alternativ. I dessa fall ser internetuppkopplingen ut enligt följande:

Din enhet –> Internetoperatörens nätverk –> VPN Server #1 –> VPN Server #2 –> VPN Server #3 –> VPN Server #4 –> Internet

Mer specifikt ser din internetoperatör den IP-adress som tillhör VPN Server #1, medan IP-nummer som tillhör de övriga VPN-servrarna förblir dolda.

Att dölja sin IP-adress med dubbel- eller Multihop-VPN

Det enklaste sättet är att använda sig av en VPN-tjänst som ger stöd för dubbla- eller multihop-uppkopplingar. Nedan följer tre exempel på VPN-företag som erbjuder detta:

Surfshark: Erbjuder multihop-servrar.
NordVPN: Erbjuder dubbel-VPN-servrar.
OVPN: Erbjuder en multihop-funktion (12 månader gratis multihop via vår länk).

Du kan även skaffa en dubbel VPN-uppkoppling genom att emulera en virtuell maskin, såsom att skapa en virtuell Linux-distribution ovanpå en Windows 10-installation. VirtualBox kan nämnas som ett populärt program för installation av virtuella operativsystem.

När du skapat den virtuella maskinen, installera VPN-appen på både din riktiga samt din virtuella dator. Därefter kopplar du upp dig mot en VPN-server på din riktiga dator, och slutligen kopplar du upp dig mot en VPN-server på din virtuella maskin.

Du bör samtidigt ha i åtanke att din VPN-uppkoppling i regel blir långsammare då all internettrafik studsar mellan flera VPN-servrar innan målet nås. Utöver det måste all data krypteras samt dekrypteras två gånger, eller mer än så såvida du använder en multihop-VPN.

2. Använd en proxyserver

En proxyserver fungerar ungefär som en VPN-server, då även proxyservrar döljer din riktiga IP-adress. Proxyservrarna erbjuder dock ett svagt eller ickeexisterande krypteringsskydd, till skillnad från VPN-servrarna som skyddar dig med mycket starka krypteringsprotokoll av AES-typ.

Proxyservrarna är även marginellt snabbare i jämförelse med VPN-servrarna. Detta då proxyservrarna kan spara innehåll lokalt (i cacheminnet) och ta fram detta utan att behöva kommunicera med en webbserver.

Du kan dölja din VPN-IP-adress via en proxy-tjänst genom att först koppla upp dig mot proxyservern, därefter starta VPN-appen och slutligen ansluta dig mot en VPN-server. Om du gör så ser din internetuppkoppling ut enligt följande:

Din enhet –> Din internetoperatör –> Proxyserver –> VPN-server –> Internet

Mer specifikt ser din internetoperatör enbart den IP-adress som återfinns på proxyservern.

Det finns ett två uppenbara nackdelar med det ovanstående förfarandet:

Hastigheten blir lidande: Det gäller i synnerhet om du använder dig av en gratis proxy-tjänst, då dessa nästan alltid är överfulla och i förlängningen långsamma.

En svag kryptering erbjuds: Proxyservrarna är som bäst svagt krypterade, och i många fall helt okrypterade. Detta då proxytjänster främst används för att låsa upp regionsblockerat innehåll, och inte för att hålla dig anonym online.

Närmare bestämt kan internetoperatörer, nätverksadministratörer samt hackare övervaka allt som händer i en proxyserver. I det ovanstående exemplet är du förvisso skyddad av en VPN-server, som osynliggör all trafik mellan VPN-servern och proxyservern.

Men det faktum att proxyservern är det sista steget i kedjan är problematiskt, då din enhet kommunicerar med internet via en okrypterad (eller svagt krypterad) slutpart.

3. Använd Tor

Tor, eller The Onion Router, är ett anonymiseringsverktyg som döljer din IP-adress samt krypterar alla data som flödar genom nätverket. Tor kan vid en första anblick verka fungera exakt som en VPN, men så är det inte, många skillnader existerar i jämförelse med VPN-tekniken.

Istället för ett skyddslager får du med Tor som lägst tre, då all Tor-trafik passerar via minst tre servrar, eller noder; ingångsnoden, mellannoden samt slutnoden.

Tor är dessutom gratis, och allt du behöver göra för att komma igång är att ladda ner Tor-webbläsaren.

Läs mer: Kom igång med Tor på nolltid

Det är inte heller svårt att dölja sin VPN-leverantörs IP-adress med hjälp av Tor; starta Tor-webbläsaren och koppla upp dig mot en VPN-server, svårare än så är det inte. Och så länge du döljer din VPN-IP-adress med hjälp Tor är det endast IP-adressen för Tor-nätverkets ingångsnod som din internetoperatör kan se:

Din enhet –> Internetoperatörens nätverk –> Ingångsnoden för Tor –> Mellannoden för Tor –> Slutnoden för Tor –> VPN-server –> Internet

Du bör förvisso vara beredd på att hastighetsläget försämras rejält, då Tor är långsamt nog utan att en VPN-uppkoppling blandas in i leken. Använd gärna ett snabbt VPN-protokoll, likt IKEv2, WireGuard eller L2TP/IPSec, för att mildra hastighetsproblematiken.

Hur fungerar NordVPN:s Tor över VPN?

NordVPN:s Tor över VPN-funktion är likvärdig, men erbjuder inte samma typ av skydd i jämförelse med det ovanstående exemplet, dvs. VPN över Tor. Om du tillämpar NordVPN:s modell förblir din internetoperatör ovetandes om att du kopplat upp dig mot Tor, men din ISP får däremot vetskap om den IP-adress som återfinns på VPN-servern:

Din enhet –> Internetoperatörens nätverk –> VPN-server –> Ingångsnoden för Tor –> Mellannoden för Tor –> Slutnoden för Tor –> Internet

nordvpn-tor-over-vpn

4. Använd en VPS

En VPS, eller VPS-tjänst, består av en virtuell server som du hyr från ett datacenter eller en serverhall.

Du döljer din VPN-IP-adress genom att först koppla upp dig mot VPS-servern, och avslutningsvis VPN-servern. Vid detta förfarande ser din internetuppkoppling ut enligt följande:

Din enhet –> Internetoperatörens nätverk –> VPS-server –> VPN-server –> Internet

Din internetoperatör kan i detta fall enbart se VPS-serverns IP-adress.

Du bör samtidigt ha i åtanke att en VPS-tjänst inte fungerar på samma sätt som en VPN-tjänst. I sitt grundutförande är VPS-uppkopplingar helt okrypterade. Du bör därför förse din VPS-uppkoppling med ett starkt krypteringsprotokoll, alternativt se till att det företag som erbjuder VPS-tjänsten gör så.

Med en okrypterad VPS-förbindelse uppstår samma problematik som när du i sista ledet använder dig av en proxy-tjänst – all trafik som sänds till och från din enhet förblir okrypterad.

Är det lönt att dölja VPN-serverns IP-adress?

Nej, åtminstone inte för genomsnittsanvändaren, då det inte är helt enkelt att dölja det IP-nummer som din VPN-leverantör tilldelat dig. Det viktigaste är att du tecknat dig för en VPN-tjänst som inte sparar några känsliga loggar.

För VPN-entusiaster kan det vara en bra idé att dölja sin VPN-IP-adress. I teorin kan underrättelseorganisationer, hackers och internetoperatörer avlyssna VPN-servrar i realtid via så kallade ”timing-attacker”.

Detta skyddar du dig mot genom att dölja VPN-serverns IP-adress. I dessa fall måste övervakaren avlyssna flera VPN-servrar på en gång för att kunna utvinna användbar information, vilket mig veterligen är omöjligt.

Den största nackdelen med detta förfarandet är att hastighetsläget försämras. Din internetoperatör kan förvisso inte få vetskap om VPN-servers IP-adress, men kan samtidigt blockera den sista länken i kedjan, tex. en proxyserver, VPS-server, Tor-nod eller en ytterligare VPN-server.

Då VPN-tjänster är lagliga i Sverige blockerar inga svenska internetoperatörer VPN-tjänster, men om du surfar i ett land vari stark internetcensur råder är det vanligt att operatörerna blockerar VPN-servrar i tid och otid.

Kan man dölja sin VPN-IP-adress på ett annat sätt?

Om du har vetskap om fler sätt man kan använda sig av för att dölja IP-adressen för sin VPN-tjänst, prata gärna mer om saken i kommentarsfältet nedan.

Och om du döljer din VPN-IP-adress idag, beskriv gärna hur du gör detta, samt hur du tycker att det fungerar.

Prenumerera
Notifiera mig
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

De senaste artiklarna

Så blir du kvitt CAPTCHAs när du använder en VPN

Ber Google dig att bekräfta att du inte är en robot gång efter annan, genom att du exempelvis löser matematiska problem eller klickar på...

Brittiska internetoperatörer övervakar IPTV-pirater enligt nytt avslöjande

Ett flertal internetoperatörer som verkar i Storbritannien avlyssnar kunder som använder sig av olicensierade IPTV-plattformar. Bevis för påståendet har inhämtats från en hemlig dataavlyssning...

De mest nerladdade filmerna i Sverige vecka 42 (2020)

Varje vecka pratar vi mer om de filmtorrenter som laddats ner mest frekvent i Sverige. Den här veckan återfinns endast en nykomling i listan;...

Se Parks and Recreation via Netflix i USA

Netflix har inte rätt att visa Parks and Recreation i Sverige, men på den amerikanska sidan av Netflix finns samtliga säsonger tillgängliga. Med en...

Mer om VPN

Se SF Anytime utomlands med en VPN-tjänst

On demand-tjänsten SF Anytime kan nås i alla EU-länder, såsom Sverige, Norge, Danmark och Finland, men efter det tar det stopp. Om ni vill...

Streama MMA helt gratis med en VPN-tjänst

MMA, eller Mixed Martial Arts, är en kampsportsgren där två motståndare kämpar för att vinna i en åttakantig ring. I princip allt är tillåtet,...

IPv4 vs. IPv6 – vad är skillnaden egentligen?

Internet förändras kontinuerligt. Som många vet är det IP-protokollet som får hela webben att fungera, och just nu befinner vi oss i ett stort...

Kom igång med VyprVPN – guide för iPhone och iPad

VyprVPN:s SmartDNS- och VPN-tjänst går att använda tillsammans med en lång rad operativsystem och enheter, inklusive: Mac Windows ...

OVPN vinner första fejden mot filmbolagen

Två svenska filmbolag har anklagat OVPN för att ha varit delaktiga i driften av The Pirate Bay. Men då OVPN inte sparar några känsliga...

Är inkognito-läget bättre än en VPN? (Nej – verkligen inte)

Hur bra är inkognito-läget egentligen, och kan funktionen mäta sig med VPN-tjänsterna? Många verkar tro att inkognito-läget är svaret på alla tänkbara problem, och...