Meny

OVPN vinner mot Rättighetsalliansen: Informationsföreläggandet nekas

Den svenska grenen av Rättighetsalliansen och två filmbolag; Svensk Filmindustri samt Nordisk Film, menar att de har identifierat ett IP-nummer som kan sammankopplas med driften av The Pirate Bay. I ett informationsföreläggande har de anklagat OVPN för att inte ha lämnat över all tillgänglig information. Nu har Patent- och marknadsdomstolen nekat informationsföreläggandet, vilket innebär att OVPN har rott hem en viktig seger gentemot upphovsrättslobbyn.

Telia måste sedan 2018 göra The Pirate Bay otillgänglig för svenska kunder, och upphovsrättslobbyn stryper torrentsidornas annonsintäkter med hjälp av egenutvecklade marknadsföringsprogram. Taktikerna från upphovsrättsivrarna må vara många till antalet, men hur vi än vrider och vänder på det bör OVPN-målet ses som unikt.

Rättighetsalliansen begärde först ut uppgifter från innehållsleverantören Cloudflare, som glatt lättade på locket. Därefter beskyllde de den svenska Operatören Obenetwork för att ha haft samröre med The Pirate Bay, men efter att Obenetwork friats riktades blickarna istället mot OVPN.

För cirka två månader sedan skickades ett informationsföreläggande åt OVPN:s håll, som OVPN bestred, då de menar att de inte sparar några känsliga loggar och logiskt nog inte kan lämna ut uppgifter som de inte förfogar över.

Men Rättighetsalliansen brydde sig inte nämnvärt, de hade fått blodad tand. I ett säkerhetsföreläggande, som senare avvisades av Tingsrätten, ville organisationen ha rätt att beslagta hårdvara tillhörande OVPN. Därefter vittnade en av Rättighetsalliansen utsedd VPN-expert mot OVPN, som menade att mycket talade för att VPN-företaget undanhöll information.

Men de beskyllningarna vägde med stor sannolikhet lätt efter att en något pinsam Telegramkonversation publicerats av OVPN:s David Wibergh, där expertvittnet bevisligen hade ångrat sig, då han hade följande att säga i chatt-tråden:

”Tror att OVPN har gjort ett bra jobb med sin integritet o privacy helt klart. Gissar att kontot med den statiska adressen inte är kopplad till någon uns av PII (reds anm., Personally Identifiable Information) data som går att härleda till någon person eller organisation”

Informationsföreläggandet avslås – OVPN vinner

I samband med att OVPN fyllde sex år meddelade VPN-företaget att de hade som mål att utföra en extern säkerhetsrevision. Nu har de fått sin önskan uppfylld, om än ofrivilligt. Men ingen, vare sig VPN-experter eller upphovsrättsivrare har kunnat peta hål på OVPN:s integritetsskydd.

David Wibergh sammanfattar deras seger, och Rättighetsalliansens misslyckande i Patent- och marknadsdomstolen (PDF-kopia av utfallet) med följande ord:

”För att sammanfatta beslutet, har Rättighetsalliansen och deras säkerhetsexperter inte kunnat bevisa några sårbarheter i OVPN:s system som skulle kunna medföra att loggar sparas. OVPN vinner därmed informationsföreläggandet då våra uttalanden och bevis gällande vår loggningspolicy inte har kunnat motbevisas. Filmbolagen behöver också ersätta OVPN:s rättegångskostnader, vilket landar på 108 000 SEK exkl moms.”

ovpn-rattegangsdokument

Wibergh har även publicerat hela informationsföreläggandet, med de tillhörande 56 aktbilagorna, på OVPN:s blogg.

Domen kan påverka svenska VPN-tjänster

OVPN har hela tiden hävdat att de samt alla andra svenska VPN-tjänster inte kan likställas vid internetoperatörer, och därför inte behöver lyda under datalagringsdirektivet. Tack vare vinsten samt den motivering som Patent- och marknadsdomstolen gav:

OVPN förfogar inte över den information som omfattas av yrkandet om informationsföreläggande eftersom företaget inte loggar den information sökandena efterfrågar. OVPN tillhandahåller en VPN-tjänst, vilket inte är att anse som en elektronisk kommunikationstjänst i kommersiell skala och omfattas därmed inte av 53 c § andra stycket 4 upphovsrättslagen eller lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Menar OVPN att domstolen bekräftat att svenska VPN-leverantörer inte omfattas av datalagringsdirektivet, eller Lagen om Elektronisk Kommunikation. Mer specifikt måste internetoperatörer lyda LEK, och lagra kundinformation i minst 10 månader.

Om svenska VPN-aktörer skulle bli påtvingade att göra detsamma skulle det med stor sannolikhet vara katastrofalt för hela den inhemska VPN-branschen.

OVPN blickar framåt

Tvåmånadersfejden mot filmbolagen samt Rättighetsalliansen har inte fått Wibergh på dåligt humör, han blickar istället framåt och sammanfattar OVPN:s måtto enligt följande:

”Vårt huvudfokus är att skydda människor från hackare och massövervakning. Vi går mot tider där regeringar, lagligt eller olagligt, avlyssnar sina och andras medborgare på en orimligt stor skala. Vi anser helhjärtat att människor bör uppleva samma integritet oavsett om man talar med en person på internet eller ansikte-mot-ansikte.”

Läs gärna mer om hur OVPN presterar i recensionen, och om du vill stötta VPNBasens verksamhet, teckna dig gärna för en bra VPN-tjänst.

Tillägg: Tack för tipset ”GammelSmurf”

Prenumerera
Notifiera mig om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer

De senaste artiklarna

Mer om VPN